CTech | Entegre Yönetim Sistemi

C TECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
TÜM SÜREÇLERİNDE AŞAĞIDAKİ İLKELERE UYUMLU
POLİTİKA OLARAK BELİRLEMİŞ VE TAAHHÜT ETMİŞTİR.

İnsani ve Toplumsal Değerlere Saygılı Olmak: Yaptığımız tüm çalışmalarda temel insani değerler ile toplumsal değer yargılarını dikkate alırız.
Müşteri Memnuniyetini Esas Almak: Müşterilerimizin teknik isterleri, işin kalitesi ve takvime uygunluğu önceliğimizdir.
Teknolojide Öncülük Etmek: Teknolojik gelişmeleri ve yönelimleri takip eder yeni teknolojiler geliştiririz.
Sistematik ve İlkeli Çalışmak : Entegre yönetim sistemine, kanunlara, standartlara ve etik ilkelere her zaman uyarız.
Çalışanlarımızı Önemsemek: Çalışanlarımızın memnuniyetini ve yetkinliğini eğitimlerle sürekli geliştiririz. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına her zaman özen gösteririz.
Tüm Ekosistemimizi Geliştirmek : Müşterilerimizin ve yönetim standarlarımızın gereklerini altyüklenicilerimize yansıtır, gelişimleri için onlara destek oluruz.
Sürekli İyileşmek ve Gelişmek: Tüm süreçlerimizde ve operasyonlarımızda her zaman daha kaliteli ve daha verimli olmak için fikirler geliştiririz.
Bilgi Güvenliği ve Tesis Güvenliğine uygun çalışmak: Tüm süreçlerimizde ve bilgi varlıklarımızda gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliği sağlar ve kontrol ederiz. Tesis Güvenlik Mevzuatına uygun olarak tesis güvenliğimizle ilgili sistemi işletiriz. Çalışanlarımız Bilgi Güvenliği ve Tesis Güvenliği kurallarına uymayı taahhüt eder.
Çevreyi Koruyup Gözetmek : Tüm operasyonlarımızda çevreye faydalı olmaya ve çevreye verdiğimiz zararımızı en aza indirmeye çalışırız.
CTech | Entegre Yönetim Sistemi

HER ZAMAN DAHA İYİYE

TOPLUMUN DEĞERLERİ İLE UYUMLU OLMA, EKİP RUHUYLA ÇALIŞMA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ÖZEN GÖSTERME, VERİMLİ OLMA, KURUMSAL OLMA.
KURUMSAL