CTech | Gizlilik ve Güvenlik

ÖNEMLİ NOT: Bu e-posta mesajı gizli, hassas bilgi ve ekler içerebilir. Bu mesaj, mesajın alıcı kısmında belirtilen kullanıcı/kullanıcılara gönderilmiştir. Eğer mesajı yanlışlıkla almışsanız lütfen göndereni acilen bilgilendiriniz, mesajı ve tüm kopyalarını siliniz. Mesajdaki görüşler göndericiye ait olup CTech Bilişim Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin resmi görüşü olmak zorunda değildir.

CTech Entegre Yönetim Politikamıza https://www.ctech.com.tr/entegre-yonetim-sistemi adresinden ulaşabilirsiniz.