ÜRÜNLER

RIKA

GENEL BAKIŞ

Günümüz modern savaş uzayında platform ve uzun menzilli mühimmatların radar izinin minimize edilmesi muharebe sahasında azami etkinliği sağlanması için bir zorunluluk haline gelmiştir. Radar izinin düşürlmesindeki en kritik aşama öncelikli olarak ilgili platformun radar kesit alanı (RCS) değerlerinin mikro ve makro ölçekte hesaplanmasıdır.

RADAR SIGNATURE PREDICTION AND ANALYSIS

“STEALTH IS THE FOUNDATION FOR SURVIVABILITY AND LETHALITY”

ÖZELLİKLER

 Windows

YAZILIM

 Windows Tabanlı Yazılım

 Parts%20sharing

PAYLAŞIM

Farklı Modeller Arasında Paylaşıma İzin Verir. 

XML

XML FORMAT

 Sonuçlar XML Formatında Çıkartılabilir.

Ray%20tracing

GÖRSELLEŞTİRME 

Görsel Işın İzleme

RCS değerlerinin tespitinden sonra ağağıda ifade edilen tedbirler alınabilir;

  • Platform form ve tasarımında değişiklik,
  • Platform üzerinde belirli bölgelere radar sönümleyici materyal uygulaması,
  • Taktik seviyede hedefe yaklaşma-ateş intikali güzergahlarının yeniden uyarlanması.

 

RIKA yazılımı ile herhangi bir platformun CAD modelleri ile ihtiyaç duyulan tüm radar izi analizleri gerçekleştirilerek yukarıda ifade edilen tedbirlerin alınabilmesi için yüksek önemi haiz veriler elde edilebilmektedir

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Broşür İndiriniz.

RIKA

EXPLORE VIDEO