KALİTE

KALİTE POLİTİKAMIZ

CTech Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. olarak

  • Vizyon ve misyonumuza uygun olarak firma içerisinde yapılan çalışmaları, verilen hizmetleri ve ürünleri dünyaca kabul edilmiş olan teknoloji standartlarına uygun hale getirmek,

  • Yasalar, kanunlar, uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmaları yürütmek,

  • Sürekli iyileştirmeler ve düzenlemeler yaparak dünya standartlarında bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturarak, bu sistemi sürekli olarak geliştrirerek ve iyileştirerek güncelliğini ve yeterliliğini sağlamak,

  • Gelişmeye yönelik hedefleri yönetim kurulu ve firma çalışanlarının katılımıyla belirleyip bunların uygunluğunu ölçülebilirliğini, sağlanabilirliğini, ulaşılabilirliğini sağlayarak, sağlıklı bir kalite yönetim sistemi oluşturmak,

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine geçerek öncü ve yönlendirici bir kuruluş olmak,

  • Eğitimler ve duyurularla kalite yönetim sisteminin ve kalite politikamızın bütün firma çalışanlarına, iş ortaklarına iletilmesini ve uygulamasını sağlamak,

  • Kaliteyi bir kültür haline getirip yapılan tüm çalışmaların kalite yönetim sistemine uygunluğunu sağlamak,

  • Ürün ve projelerdeki tüm iş süreçlerimizde güncel teknoloji ürünlerini ve çözümlerini en iyi fiyatlarla ve ülke koşullarını, milli güvenliğimizi, savunmamızı göz önüne alarak kalite politikamızdan ödün vermeden sunmak,

Kalite politakamızın temellerini belirlemektedir.

“İş ortakları” ve “müşteriler” kalite politikamızın ayrılmaz parçaları olarak kabul edilmektedir.

Kalite politikamız, yaptığımız işin doğal gereği olarak gelişime ve değişime açıktır.