İNSAN KAYNAKLARI

DEĞERİMİZ İNSANIMIZ...

İNSAN KAYNAKLARI FORMU

No file chosen

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden en az lisans derecesiyle mezun olmak,
 • C/C++ Yazılım geliştirme dillerinde deneyimli olmak,
 • Yazılım Geliştirme süreçleri (Analiz, Gereksinim, Tasarım, Geliştirme, Doğrulama, vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
 • İyi Derecede İngilizce bilmek,
 • Kişi Güvenlik Belgesi almaya engel bir durumu bulunmamak.

TERCİH NEDENİ OLABİLECEK NİTELİKLER

 • Aviyonik Yazılım ve Standartları tecrübesine sahip olmak (DO-178B/C, Sertifikasyon ve Kalite Faaliyetleri)
 • Aviyonik Sistemler ve Veri Yolu bilgisine sahip olmak (MIL-STD-1553, ARINC-429 vb.),
 • Emniyet Kritik Yazılım Geliştirme, Test ve Doğrulama tecrübesine sahip olmak,
 • Taktik Veri Link sistemleri (Link 16, Link 11, Link 22) konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Gerçek zamanlı işletim sistemi bilgi/tecrübesine sahip olmak (GHS Integrity, Wind River VxWorks, TUBİTAK GİS vb.),
 • VAPS XT, Simülasyon tecrübesine sahip olmak,
 • Geliştirme ve Test Ortamları Araçları Kurulum ve İdame Ettirme tecrübesine sahip olmak,
 • Model Tabanlı Yazılım Tasarım bilgisine sahip olmak,
 • Yazılım yönetimi araçları (DOORS, Enterprise Architect, Jira, SVN, Git vb) bilgisine sahip olmak.

 Kariyernet

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Elektronik üretim konusunda tecrübe sahibi,
 • Savunma, havacılık, uzay veya otomotiv sektörlerinden en az birinde üretim tecrübesine sahip,
 • IPC standartlarına hakim,
 • Savunma, havacılık ve uzay standartları hakkında bilgi sahibi,
 • Elektronik üretim test otomasyonu hakkında bilgi sahibi,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, analitik düşünce yapısına sahip,
 • Problem çözme becerisi yüksek,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

İŞ TANIMI

 • Üretim akış şemaları, üretim talimatları ve dokümanlarının oluşturulması,
 • Üretim planlama aktivitelerinin yürütülmesi,
 • Prototip, pilot ve seri üretim süreçlerinin işletilmesi,
 • Üretim kayıtlarının oluşturulması ve izlenmesi,
 • Ürün ve sistemlere ait üretim süreç ve işlemlerinin kalifikasyonu,Üretim kalite gereksinimlerinin sağlanması,
 • ECSS, DO, ARINC, MIL-STD, AS, AQAP, ISO vb. Ile başlayan standartlardan, üretim ve kalifikasyon çalışmaları ile ilgili olanlarının incelenmesi ve uygulanması.

 Kariyernet

GENEL NİTELİKLER

 • Tercihen 2 Yıllık ve/veya 4 Yıllık Üniversitelerin Bilişim Sistemleri, Elektrik, Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Bilişim Sektöründe (Tercihen Siber Güvenlik tecrübeli) satış öncesi destek ve tekliflendirme konusunda en az 2 yıl tecrübeli,
 • IP Ağ yapıları ve Ağ Topolojisi ve Ağ Güvenliği konularında bilgi sahibi,
 • Bilgi Güvenliği konularına hakim,
 • Yeni teknolojileri öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık,
 • İngilizce bilen,
 • İletişim becerileri yüksek, sonuç odaklı, takım ile çalışmasını bilen, motivasyonu yüksek, yoğun iş temposunda çalışabilecek,
 • Aktif olarak sahada kurumsal müşterilerden randevu alarak onlara ziyaretler yapabilecek,
 • Şehir içi/dışı seyahat engeli olmayan ''Satış Uzmanı'' arayışımız bulunmaktadır.

İŞ TANIMI

 • Şirket tarafından kendisine atanmış satış hedeflerini tutturmak için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Potansiyel müşterilere telefon, sosyal medya, e-mailing vb. ile ulaşan ve onlara Siber Güvenlik çözümlerimizi sunmak ve birebir ziyaret için randevu almak,
 • Mevcut ya da yeni kazanılmış müşterilere ziyaretler düzenleyerek diğer çözümler içinde satış potansiyellerinin arttırılması,
 • Müşterilere yönelik ürün tanıtım ve satışının gerçekleştirilmesi,
 • Potansiyel müşterilerin mevcut çözümlerimiz ile reel müşteriye dönüştürülmesi,
 • Talep yaratılan çözümlere yönelik fiyat teklifleri hazırlayıp takibini yaparak satış sürecini sonlandırılması,
 • Proje olasılıklarını araştırmak, izlemek, fırsat yaratmak ve satışa dönüştürmek,
 • İhale süreçlerini ve dökümanlarını takip edebilmek,
 • Şartnameleri okumak ve ihalelere hazırlanmak,
 • Üretici ve dağıtıcı firmalar ile ilişkiler kurmak ve geliştirmek,
 • Şirket stratejileri ve hedefleri doğrultusunda pazar payının arttırılmasını sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında aktif rol almak,
 • Şirket içerisinde ilgili birimler ile koordineli çalışmak ve bilgi paylaşımını sağlamak,
 • Gerekli tüm raporları hazırlamak ve ilgili yöneticiler ile paylaşmak.

 Kariyernet

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme alanlarında lisans ve/veya yüksek lisans bölümlerinden mezun,
 • Alanında Ürün Yönetimi, Ürün Geliştirme, İş Geliştirme ve Ürün Pazarlama alanlarında en az 10 yıl deneyimli,
 • Haberleşme ürün geliştirme projelerinde çalışmış,
 • Sektörü yakından takip ederek teknik ve market analizlerini yapabilen,
 • Kullanıcı isterlerini ve market rekabet koşullarını takip edip geliştirme birimlerine ister tanımlayabilen,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Veri Toplama, Analiz etme, Analitik düşünme ve problem çözme yetkinliğine sahip
 • Çoklu disiplinlerde çalışabilen,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Değişime ve öğrenmeye açık,
 • Yaratıcı ve sonuç odaklı,
 • Ankara ya da İstanbul Asya yakasında ikamet eden ekip arkadaşı arıyoruz.

İŞ TANIMI

 • Sorumlusu olduğu ürün ve/veya ürün grubunun ürün stratejilerinin oluşturulması ve yol haritalarının belirlenmesi,
 • İş Geliştirme/Satış Ekibi ve müşteriler ile etkileşime girerek pazar geri bildirimlerinin alınması ve rakip analizinin yapılması,
 • Pazar araştırmalarının ve çok boyutlu trend analizlerinin yapılması ve mevcut ve gelecekteki ürünler için pazar ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Ürün maliyet yönetiminin ve ürün fiyatlandırılmasının yapılması,
 • Yıllık pazarlama planının geliştirilmesi ve yıllık pazarlama planı uyarınca reklam, tanıtım ve satış bütçelerinin koordinasyonunun sağlanması,
 • Ürün kullanım senaryolarının oluşturulması,
 • Markalaşma sürecinin takip edilmesi,
 • Ürün geliştirme projelerinin takibinin ve analizinin yapılması,
 • İş Geliştirme/Satış Ekipleri için satış, pazarlama ve tanıtım yöntemleri ile tanıtım malzemelerinin oluşturulması.

 Kariyernet

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az lisans derecesine sahip olmak.
 • Tercihen Bilişim, Telekomünikasyon, Savunma ve Havacılık sektörlerinden en az birinde insan kaynakları alanında en az 10 yıllık yöneticilik tecrübesine sahip olmak.
 • Sözlü ve yazılı ileri seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olmak.
 • Planlama, süreç yönetimi, raporlama ve veri analizi konusunda yetkin olmak.
 • Üst düzeyde ilişki kurma ve ilişki sürdürme konularında deneyimli olmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimi güçlü, organizasyon ve planlama becerisi gelişmiş olmak.
 • Kurumsal şirket bünyesinde çalışma tecrübesine sahip olmak.

İŞ TANIMI

 • Firmanın İK ekibini yönetmekten sorumlu olacaktır (aşağıda belirtilen tüm sorumluluklar ekip çalışması olarak gerçekleştirilecektir).
 • Firmanın insan kaynakları vizyon ve politikasını oluşturmaktan, güncel tutulmasından ve uygulanmasından sorumlu olacaktır.
 • Firmanın insan kaynakları yönetimine ilişkin tüm süreçlerin belirlenen vizyon ve politikalara uygun olmasından sorumlu olacaktır.
 • Firmanın kariyer ve yetenek yönetim politika, usul ve süreçlerinin oluşturulması ve idamesinden sorumlu olacaktır.
 • Firmanın eğitim politikaları ve planlarının oluşturulması, gerçekleştirilmesi ile sonuçlarının ölçüm, kayıt ve değerlendirilmesinden sorumlu olacaktır.
 • Firmanın kaliteli insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan tüm çalışmaların yapılmasından sorumlu olacaktır.
 • Çalışanların hedefleme ve performans ölçüm, değerlendirme ve geri bildirimlerine ilişkin tüm sistem, süreç ve uygulamaların oluşturulması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır.
 • Çalışanların özlük durumları, terfileri, disiplin uygulamaları, işten ayrılış, izin, görev vb cari tüm işlemlerin düzenlenmesi ve icrasından sorumlu olacaktır.
 • CTech çalışanlarının kurumsal aidiyet ve memnuniyetlerinin ölçüm, değerlendirme ve kayıt altına alınmasından sorumlu olacaktır.
 • Firmanın insan kaynakları alanındaki olgunluğunu, düzeyini ve durumunu gösterecek performans kriterlerini belirleyerek düzenli olarak ölçülmesinden, kayıt altına alınmasından ve raporlanmasından sorumlu olacaktır.
 • Burada belirtilenlere ek olarak CTech Kalite Yönetim Sisteminde belirlenmiş olan yükümlülükleri gerçekleştirmek ve uymaktan sorumlu olacaktır.
 • Kendi sorumluluk alanındaki iş ve işlemleri yürütmek için gerekli olan tüm politika, vizyon, süreç, talimat, yönerge, kılavuz, form vb belgelerinin oluşturulması ve CTech Kalite Sistemine eklenmesinden ve güncellenmesinden sorumlu olacaktır.
 • Görev kapsamındaki tüm iş ve işlemleri gerçekleştirirken Firmanın diğer ilgili birimleri ile yakın işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumlu olacaktır.
 • Dünyada ve ülkemizde İnsan kaynakları ve yetenek yönetimi ve uygulamaları konusunda güncel yöntem, vizyon uygulamaları ve gelişmeleri yakinen takip etmesi, bunlar hakkında bilgi sahibi olması ve bunlardan CTech İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi alanında istifade edilebilecek olanları belirleyerek uygulanması için gereğini yapması beklenmektedir.
 • Bağlı çalışanlarının bilgi/beceri/yetkinliklerinin gelişimi için gerekli eğitim & gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamaktan sorumlu olacaktır.
  Şirketin kaliteli insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan tüm çalışmaların yapılmasından sorumlu olacaktır.

 Kariyernet

 İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Bölümü olarak, şirketimize katma değer sağlayacak çalışma arkadaşlarını seçerken, hızlı adapte olabilecek, yaratıcı, işe olan bağlılığı yüksek kişileri arıyoruz.

Sürekli değişen ve gelişen dünyaya adapte olacak şekilde, insan kaynağımız için özgün çalışmalar sergilemek önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda; çalışanlarımızın gönülden bağlılığını, gelişimlerini ve memnuniyetlerini artırmak ve birlikte verimli çalışma platformları yaratabilmek adına çalışmalar yapmaktayız.

Hr Policy